Mega Flexi Lock

Mega Flexi Lock
Container Bolt Lock / Mega Container Seal
Mega Flexi Lock提供了經過驗證的安全功能,具有固體材料的組合:非腐蝕性的鋁合金機身、強大的鋼纜線結合溫和的鋼螺栓和桶狀形的高衝擊ABS。